Landing Page
 • 3,000,000 VND
 • Giao diện tự thiết kế
 • Ngôn ngữ lập trình PHP
 • Hosting Linux 1 năm
 • Dung lượng : 5GB
 • Băng thông không giới hạn
 • Ngôn ngữ mặc định Tiếng Việt
 • Hỗ trợ HTTPS miễn phí
 • Bàn giao toàn bộ Source
 • Hoàn thiện : 3 - 5 ngày làm việc
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Tích hợp form đăng ký google sheet
Web Tin Tức
 • 6,000,000 VND
 • Giao diện tự thiết kế
 • Ngôn ngữ lập trình PHP
 • Hosting Linux 1 năm
 • Dung lượng : 20GB
 • Băng thông không giới hạn
 • Ngôn ngữ mặc định Tiếng Việt
 • Hỗ trợ HTTPS miễn phí
 • Bàn giao toàn bộ Source
 • Hoàn thiện : 7 - 14 ngày làm việc
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Tích hợp form đăng ký google sheet và trang quản trị
 • Hệ thống quản trị bài viết, danh mục,...
 • Phân quyền người dùng
 • Tích hợp chat facebook, zalo,...
Thương Mại Điện Tử
 • 12,000,000 VND
 • Giao diện tự thiết kế
 • Ngôn ngữ lập trình PHP
 • Hosting Linux 1 năm
 • Dung lượng : 40GB
 • Băng thông không giới hạn
 • Ngôn ngữ mặc định Tiếng Việt
 • Hỗ trợ HTTPS miễn phí
 • Bàn giao toàn bộ Source
 • Hoàn thiện : 15 - 30 ngày làm việc
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Tích hợp form đăng ký google sheet và trang quản trị
 • Hệ thống quản trị sản phẩm, danh mục, người dùng, đơn hàng...
 • Phân quyền người dùng
 • Tích hợp chat facebook, zalo,...
 • Đăng ký / Đăng nhập facebook, google,...
 • Hệ thống giỏ hàng
 • Thanh toán COD, online (Visa,Master,ATM)